Loading

Suara Gembala

(Edisi Buletin 1437 - 20 Mei 2018)

HARI PENTAKOSTA DAN PERAYAAN 30 TAHUN HUT IBADAH PERTAMA TIBERIAS MINISTRY

(22 Mei 1988 - 22 Mei 2018)

I. DOA PEMBUKA

Dalam nama Tuhan Yesus, hamba di mimbar ini karena perintah-Mu langsung dari Sorga. Saat hamba digandeng malaikat masuk pintu gerbang Sorga, hamba dijemput Rasul Petrus. Hamba dihantar menghadap Tuhan Yesus di Sorga. Engkau Tuhan Yesus yang berkata kepada hamba: “Kembalilah ke bumi untuk membangun gereja yang besar yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman Kisah Para Rasul.” Ampuni Tuhan, bila hamba berbulan-bulan menolak untuk melayani, kalau hamba belum pernah bersama Rasul Petrus sujud menyembah kepada Tuhan, kalau hamba belum pernah di samping Rasul Petrus ke Tahta Allah, hamba siap dipotong dan dilempar ke neraka, setan punya hak atas hamba. Bila hamba berdusta, setan punya hak menerkam hamba.

 1. Dengan SK tertulis di langit pada tahun 1985, Engkau pilih langsung hamba sebagai Gembala Sidang untuk mempersiapkan jemaat Warga Sorga. Engkau pilih langsung hamba sebagai Gembala Sidang seperti Kaisar Koresh. Tertulis di langit seperti tulisan api, tulisan jari-jari Allah, dipilih sebagai gembala (Yesaya 44:28). Engkau berkata: “Kupilih kamu seperti Kaisar Koresh (seorang kafir yang murah hati) membangun Yerusalem baru,” yang artinya membangun Bait Allah dalam arti secara rohani yaitu mempersiapkan jemaat warga Kerajaan Sorga. Engkau memberi tugas kepada hamba untuk membangun gereja yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman Kisah Para Rasul (gereja pertama yang dibangun oleh Rasul Petrus).
 2. Siapapun yang dusta di mimbar, siapapun yang menipu di mimbar kami tolak, agar dilempar dari mimbar manapun. Kami tolak siapapun yang fitnah Tiberias. Sudah banyak orang yang kritik dan fitnah Tiberias, lalu menjadi sakit kanker, lumpuh bahkan mati. Maka kami tolak siapapun yang fitnah Tiberias. Bila hamba dusta tidak Engkau pilih langsung dari sorga, hamba harus dilempar ke neraka.
 3. Sesuai dengan penglihatan dan nubuatan-Mu Tuhan Yesus, agar semua jemaat Gereja Tiberias, akan diprogramkan pesta di Sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk Sorga. Sesuai penglihatan- Mu Tuhan Yesus, para malaikat akan menghalau setan-setan dan roh-roh jahat, agar tidak mengganggu jemaat. Pagari dan lindungi para jemaat, agar menang atas setan-setan dan roh jahat. Engkau yang mengajar hamba mujizat terbesar adalah bila kita dijaga dan dijemput malaikat. Doa kami agar semua jemaat dijaga dan dilindungi malaikat, akan masuk Sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin.

II. HARI PENTAKOSTA

Pada hari Pentakosta, Rasul Petrus berkhotbah di dalam Kisah 2:17-19 demikian: (17) “Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-anakmu lakilaki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan- penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. (18) Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh- Ku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.” Merupakan suatu rangkuman pengajaran firman Allah, jikalau Roh Kudus turun atas kita semua, yaitu:

 1. Pertama: Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa-kuasa penglihatan yang akan datang.
 2. Kedua: Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa-kuasa untuk bernubuat.
 3. Ketiga: Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat Allah yang lebih besar menjelang akhir
  zaman.

III. TANDA DIPILIH TUHAN HARUS ADA KUASA DAN MUJIZAT-MUJIZAT-NYA

Ciri orang yang dipilih Tuhan ada kuasa dan mujizat. Dalam Matius 11:1-6 berkata demikian: (1) “Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas murid-Nya, pergilah Ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. (2) Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. (3) Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada-Nya: “Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?” (4) Yesus menjawab mereka: “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. (5) Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin
diberitakan kabar baik. (6) Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.” Artinya:

 1. Tanda orang yang diutus Tuhan harus ada mujizat, seperti: Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit kanker dan tumor sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberkati. Suatu hari Tuhan Yesus memberi predikat kepada saya: “Kamu adalah Jurubicara-Ku dari Sorga”. BILA SAYA BELUM MENDENGAR PREDIKAT ITU DARI TUHAN, SAYA HARUS DILEMPAR DARI MIMBAR, HARUS DILEMPAR KE NERAKA, BILA BERDUSTA. Dan saya bisa membuktikannya dengan mujizat-mujizat-Nya yang terjadi di Tiberias. Bagaimana bayi dalam kandungannya mati, saya nubuatkan lewat HP, tumornya hilang, bayinya lahir selamat. Saya juga pernah membuka mata orang buta, yang lumpuh berjalan, orang sakit kanker dan tumor sembuh, orang tuli mendengar. Bahkan orang-orang dibebaskan dari resesi dan tidak pailit. Tuhan janjikan kepada saya bila melayani Tuhan, Tiberias, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Di Gereja Tiberias, bayi-bayi yang mati, yang divonis bocor jantung, ginjal.
 2. Di Gereja Tiberias, bayi-bayi yang mati, yang divonis bocor jantung, ginjal, dibangkitkan dan disembuhkan. Sejak zaman Adam dan Hawa, sejarah dunia, belum pernah bayi-bayi mati dalam kandungan dengan 1 pot Minyak Urapan dibangkitkan. Di Gereja Tiberias, bayi lahir mati dibangkitkan dengan 1 pot Kuasa Perjamuan Kudus dan Minyak Urapan. Dengan Kuasa Minyak Urapan jasad yang dikubur 7 tahun dan 3 tahun tetap utuh dan jasadnya juga awet muda.
  1. Dengan 1 pot Minyak Urapan, hutang Mr. Thee $ 10.000.000 lunas bulan ini (saat itu).
  2. Dengan 3 pot Minyak Urapan, kurang lebih dari $ 500 juta saya nubuatkan hutang Mr. John S. akan lunas, benar-benar bebas hutang-hutang.
  3. Dengan 3 botol Minyak Urapan seperti yang saya pegang, proyek kurang lebih $ 2 Milyar saya nubuatkan dimenangkan. Betapa indahnya Tuhan, dengan kuasa Minyak Urapan, Milyaran Dollar pun bebas dari pailit. Berkati mereka Tuhan Yesus, Amin.

IV. ISTERI SAYA YANG SEMULA DIPILIH TUHAN: MEMBANGUN PERSEKUTUAN DOA YANG CUKUP BESAR

Ibadah Pertama pada tanggal 22 Mei 1988.

 1. Pada hari Pentakosta tanggal 22 Mei 1988, adalah ibadah yang pertama. Pada hari itu juga adalah hari ulang tahun isteri saya yang mendirikan kebaktian. Ibadah pada awalnya dipimpin oleh isteri saya.
  1. Saya pernah marah kepada isteri karena aktif di dalam pelayanan dan main organ, sehingga saya jual mobil dan organnya.
  2. Saya pernah berdoa memohon kepada Tuhan: Isteri saya saja dan anak-anak yang ikut Tuhan. Malamnya, saya langsung
   ditegor oleh Tuhan bila tidak ikut Tuhan. Dan saya juga menolak untuk melayani. Setelah dihukum Tuhan dan lumpuh berkali kali, saya terpaksa ikut bersama isteri untuk melayani.
 2. Yang luar biasa, Gedung PD I No. 20-22, Boulevard Raya, Kelapa Gading (sekarang Tiberias Center) merupakan gedung pertama yang dibeli, yang sekarang cukup megah dan bisa menampung ±1500 orang (tempat duduk). Kini maju pesat, serta telah punya enam tempat ibadah di Kelapa Gading yang besar-besar.

V. TUHAN YESUS MENGAJAR SAYA HANYA SEORANG MARTIR YANG PUNYA KUASA MEMBENTUK PERJAMUAN KUDUS YANG PENUH KUASA

Tuhan pernah mengajar saya, di bumi ini hanya seorang Martir (saksi Allah) yang bisa berkata: “Inilah Tubuh Yesus, inilah Darah Yesus.” Sebagai seorang Martir, saya diajari Sakramen Perjamuan Kudus langsung oleh Tuhan Yesus, karena hanya kepada orang yang mempunyai roh Martir seperti Yohanes, diberi kuasa melayani untuk membentuk roti dan anggur menjadi roti yang turun dari Sorga, menjadi Tubuh dan Darah Yesus.

 1. Itulah sebabnya, orang yang tidak siap berkorban, tidak mempunyai roh Martir, Perjamuan Kudus hanya sampai kepada lambang (1 Korintus 11:24-30). Saya rela korban segala milik saya, rela korban darah dan nyawa saya, itulah sebabnya saya diberi kuasa di balik Perjamuan Kudus yang benar.
 2. Demikian juga Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya untuk menghancurkan setan-setan dan roh jahat. Tuhan Yesus juga berkata bahwa tugas orang percaya untuk mengusir setan-setan seperti yang dikatakan di dalam Markus 16:17-18 demikian: (17) “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama- Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. (18) Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.”
 3. Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan dari seorang wanita, di dalam Markus 16:9 berkata demikian: (9) “Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri-Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan.” Orang sering katakan, bahwa orang yang tidak mengusir setan adalah temannya setan-setan. Orang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan.

Doa Kami: Supaya anda sekalian menjadi keluarga yang kudus agar masuk Sorga. Haleluya, Amin.

DOA PENUTUP: Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak pendusta, saksi dusta, penipu, pemfitnah, pencabul dan pencuri di gereja, agar dilempar dari mimbar manapun, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin.